Adres korespondencyjny:
ul. Kolista 25/109
40-486 Katowice

+48 (32) 720 32 11
+48 (32) 720 32 12
biuro@inetgroup.eu

NIP: 6472459335
REGON: 240839923
KRS: 0000357117

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Kapitał zakładowy: 15.000 zł