Jakie są cele iNET Group?

Celem iNET Group jest wspieranie krajowych operatorów telekomunikacyjnych. Firmy zrzeszone w ramach iNET Group tworzą wspólną, silną markę oraz budują przewagę konkurencyjną dzięki ofercie usług z zakresu dostępu do internetu, telefonii VoIP, telewizji IPTV oraz innych usług świadczonych zarówno w modelu B2C jak i B2B.

iNET Group pełni funkcję integratora branży realizującego, razem ze swoimi Partnerami, wspólne cele gospodarcze. Współpracujemy z pozostałymi integratorami branżowymi starając się aby nasze działania zazębiały się i przynosiły wspólne dobro dla całej branży. W ramach rzeczonej współpracy iNET Group realizuje działania w porozumieniu z KIKE (Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej), KIGEiT (Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji) oraz innymi instytucjami, których działanie przekłada się na wspólne dobro polskich operatorów telekomunikacyjnych.

W jaki sposób iNET Group pomaga swoim Partnerom?

iNET Group pomaga swoim Partnerom w zakresie ściśle określonych obszarów, wśród których wyróżnić można usługi operatorskie, sprzęt operatorski, szkolenia, konferencje, projekty unijne, wsparcie prawne, wsparcie finansowe oraz wsparcie biznesowe. iNET Group, poprzez swoje wypracowane rozwiązania, dąży do pomagania zrzeszonym w jej strukturach przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej przez nich działalności telekomunikacyjnej.

Jakie rozwiązania proponuje iNET Group w ramach realizowanych obszarów?

Rozwiązania.

 

Jak zostać Partnerem iNET Group?

Do iNET Group mogą przystąpić wszyscy operatorzy telekomunikacyjni posiadający symetryczne łącze oraz wpis do UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Zgłoszenie należy przesłać do iNET Group na adres: biuro@inetgroup.eu lub za pomocą formularza kontaktowego.

W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące informacje:
- Nazwa firmy
- NIP firmy
- Informacja o rodzaju łącza
- Numer UKE

Czy do iNET Group mogą dołączyć firmy, które nie posiadają statusu operatora telekomunikacyjnego, nie mają symetrycznego łącza lub wpisu do UKE?

iNET Group współpracuje z Partnerami według wielu elastycznych form współpracy. Przykładem takiego działania może być współpraca z dystrybutorami lub usługodawcami bądź innymi, obecnymi na polskim rynku integratorami. W takich szczególnych przypadkach, każdorazowo jest to rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd iNET Group. 

Co zyskam zostając Partnerem iNET Group?

iNET Group jest jak jeden duży organizm, w którego skład wchodzą wszyscy Partnerzy. Rozwiązania, niosące korzyści Partnerom, są wypracowane wspólnie z nimi i stanowią odpowiedź na ich najważniejsze potrzeby. iNET Group pełni również rolę integratora i reprezentanta grupy realizując cele wyznaczone mu przez jego Partnerów. Każdy głos w iNET Group, tak samo jak każda potrzeba, jest jednakowo ważny i każdy Partner ma realny wpływ na działanie całej grupy.

Operatorzy telekomunikacyjni, pomimo działania w ramach jednej branży, mają różne potrzeby i chcą realizować rózne cele, dlatego zakres działania iNET Group stanowi komplementarną odpowiedź na niemal każdą z potrzeb naszych Partnerów.

Jaka jest comiesięczna wysokość składki?

Obecna składka comiesięczna będąca zobowiązaniem każdego Partnera wynosi 148 zł netto.

Czy są jakieś dodatkowe opłaty?

Jedyną opłatą, do której regulowania są zobowiązani Partnerzy, jest comiesięczna składka. w iNET Group nie ma obowiązku wnoszenia opłaty wpisowej lub innych dodatkowych opłat. Opłaty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie dobrowolnego udziału w szkoleniach, konferencjach lub innych, wymagających tego, dobrowolnych projektach, jednak i w tych wypadkach wysokości ewentualnych, dobrowolnych opłat są bardzo preferencjne i propartnerskie.

 

Jeśli masz więcej pytań bardzo chętnie udzielimy na nie odpowiedzi.